e-book JAK na

Funkční břicho - Zdravá záda

Naučíte se JAk uvolnit napětí v těle, JAK se napřímit, JAK začít aktivně používat pánevní dno a bránici k ochraně své páteře

 • Cítíte, že Vaše pánevní dno není v optimální kondici?
 • Cítíte, že Vaše páteř se pod tíhou starostí bortí?
 • Cítíte, že Vaše břišní svaly by potřebovaly zpevnit?
 • Cítíte, že Váš dech není úplně optimální?
 • Nelíbí se Vám Vaše vyboulené bříško?
 • Máte zvětšenou bederní lordózu?
 • Máte bolesti zad jako spousta lidí okolo, ale Vy jste se rozhodli to změnit?

Možná, že i vy řešíte tyto problémy jako i mí klienti na osobních a skupinových lekcích, které učím JAK na to ... 

Určitě chcete i Vy žít aktivní život bez bolesti zad s pěkně vypadajícím bříškem.
To vám přinese e-book Funkční břicho - Zdravá záda na 37 stranách.

Břicho cviky - martinafallerova.cz

V e-booku najdete:

 • JAK si pomocí Pěnového válce uvolnit stažené části v těle, které brání Vašemu napřímení.
 • JAK rozdýchat bránici, aby plnila funkci ochrany bederní páteře.
 • JAK Pánevní dno zapojit do Hlubokého svalového stabilizačního systému.
 • JAK vše propojit do Hlubokého svalového stabilizačního systému
 • JAK na to i během dne, kdy není čas.

Jsem Ing. Martina Fallerová

Již 37 let pomáhám lidem žít kvalitní život v pohybu a bez bolesti.

Neustále se vzdělávám v pohybových, fyzioterapeutických, fasciálních a rolfingových konceptech.

Vedu skupinové lekce pilates a zdravých zad, osobní terapie na Pilates strojích, pořádám kurzy a semináře pro laickou a odbornou veřejnost. 

7let jsem se podílela na školení nových Pilates lektorů a pohybových specialistů v nejprestiznější školící IQ POHYB AKADEMII.

Založila jsem on-line Školu pohybových návyků a vytvoříla svou unikátní pohybovou terpii FASPO, tvořím projekty, které lidem pomáhají žít kvalitní život bez bolesti.

Mými on-line projekty prošlo více než 15 000 klientů a živými kurzy nespočítaně za 37 let praxe.

žij bez bolesti - FASPO - martinafallerova.cz